Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin [zwany dalej „Regulamin”] określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BoboMaster [zwany dalej „Sklep”] dostępnego pod adresem: www.bobomaster.pl

 2. Właścicielem Sklepu jest:
  Natalia Węgrzyn
  Lipnica Wielka 437
  34-483 Lipnica Wielka

  NIP: 7352889660

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 5. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 7. Sklep BoboMaster wystawia dokument sprzedaży do każdej dokonanej transakcji. Zawsze jest to faktura w wersji elektronicznej, tzw. e-faktura.

 8. Klient chcąc otrzymać fakturę w wersji papierowej zobowiazany jest zaznaczyć odpowiednie pole zgody podczas procesu składania zamówienia. 

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep poprzez informację potwierdzającą w przysłanym e-mailu lub telefonicznie.

§3 Metody płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 2. Metody płatności:

  1. przy pomocy serwisów płatniczych: Płatności Online (Blue Media),
  2. za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi lub na poczcie,
  3. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   52 1050 1445 1000 0097 2908 5044  
   w przypadku wyboru tej metody płatności, Klient musi dochować terminu 7 dni od złożenia zamówienia do opłacenia go, w przeciwnym razie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 3. Szczegółowe informacje nt. sposobów płatności dostępne są pod adresem: www.bobomaster.pl/sposoby-platnosci.

§4 Dostawa

 1. Zamawiający może wybrać spośród różnych form dostawy zamówionego towaru:

  1. Dostawa za pośrednictwem Kuriera / Paczkomatów InPost 24/7,

  2. Dostawa za pośrednictwem Paczki w Ruchu,

  3. ​Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres / w punkcie,

  4. Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu w Krakowie, ul. Radzikowskiego  - dokładny adres przekazywany jest klientom  zainteresowanym tą formą dostawy.

 2. Sprzedawca dostarcza zamówione towary, na adres podany w formularzu zamówienia, w sposób wybrany przez klienta. Koszty dostawy pokrywa Klient. Są one uzależnione od wybranej formy dostawy. Obowiązujący cennik kosztów przesyłki znajduję się na stronie koszty dostawy.

 3. Termin wysyłki zamówionego Towaru może wynosić od dwóch do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia - standardowo paczki wysyłamy w ciągu 24h.

 4. W przypadku płatności przelewem termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 5. W przypadku złożenia zamówienia indywidualnego na zabawki lub dekoracje produkowane przez sklep BoboMaster, czas realizacji zamówienia, wydłuża się o czas wyprodukowania spersonalizowanych przedmiotów z owego zamówienia.

 6. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie.

 7. Szczegółowe informacje nt. sposobów dostawy dostępne pod adresem: www.bobomaster.pl/koszty-dostawy

§5 Opinia Klienta

 1. W ramach realizacji umowy z Kupującym, Sklep jest zobowiązany tuż po wysyłce przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§6 Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacja obejmuje:

  1. towar posiadający wady ukryte, powstałe w procesie produkcji,

  2. towar uszkodzony mechanicznie podczas transportu (Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przed jej odebraniem),

  3. towar niezgodny z zamówieniem.

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma obowiązek odesłać reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na adres wskazany w zwrotnej informacji e-mail lub telefonicznie.

 3. Klient ma obowiązek odesłać reklamowany towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

 5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania towaru wraz z opisem niezgodności.

 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odbioru towaru.

 2. Klient zwraca towar w terminie 14 dni od odbioru towaru, wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy (PDF) na adres wskazany przez Sklep w zwrotnej informacji e-mail lub telefonicznie.

 3. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego towaru.

 4. W terminie 5 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za produkty (a w wypadku zwrotu całości zamówienia również koszt przesyłki do klienta). Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności.

§9 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

  2. skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

  3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

  4. treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu przez kogoś innego,

  5. niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego wskutek siły wyższej, zachowań Klienta oraz osób trzecich.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

§10 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym tekstów informacyjnych, zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

 4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony.

 5. Zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

 6. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich publikacji.